[Kapital konto]

Kapital konto | Rotonda centar

Tel: +385 1 788 89 88 / +385 91 488 33 15

E-mail: kapital.konto@gmail.com

Tvrtka Kapital konto d.o.o. uspješno vodi knjigovodstvo i računovodstvo već niz godina mnogim hrvatskim poduzećima i obrtnicima, te ostalim fizičkim osobama koje su obavezne voditi poslovne knjige.

Naši su klijenti prepoznali kvalitetu i predanost visokim poslovnim standardima, ali i posebnu pažnju koju Kapital konto d.o.o. posvećuje svakom korisniku svojih usluga.

U izravnom smo kontaktu sa svojim poslovnim partnerima, tako da uvijek možete dobiti savjet ili potrebnu informaciju, u obliku i na način na koji želite, (isto tako naš direktor Vam je na raspolaganju 0-24 za sve potrebne informacije bitne za Vaše poslovanje).

 

Financijsko knjigovodstvo u kojem se vodi glavna knjiga za tvrtku i saldakonti kupaca i dobavljača.

 • • prilagođavanje kontnog plana potrebama tvrtke
 • • otvaranje poslovnih partnera
 • • izrada potrebnih šifranata
 • • izrada temeljnica
 • • knjiženja ulaznih računa
 • • knjiženje izlaznih računa
 • • mogućnost izrade izlaznih računa
 • • praćenje naplate
 • • knjiženje izvoda
 • • zatvaranje stavaka
 • • po dogovoru plaćanja obveza dobavljačima i ostalih obveza (PDV-a, članarina, predujmova, poreza na tvrtku i dr.)
 • • vođenje knjiga ulaznih računa
 • • vođenje knjiga izlaznih računa
 • • obračun PDV-a
 • • vođenje blagajne


 Kadrovska evidencija 

 • • formiranje personalne mape zaposlenika
 • • obračun plaća i naknada plaća
 • • platne liste: redovan rad, regres, autorski honorar, jubilarne nagrade, ugovor o djelu
 • • obračun kredita, članarina,beneficiranog staža
 • • obračun putnih naloga

Robno-materijalno knjigovodstvo u kojem se vode skladišta sirovina i materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Zatim vrijednosti trgovina na veliko i malo.

 • • izrada skladišnih primki – kalkulacija
 • • međuskladišnica – prijenosnica
 • • otpremnica, izdatnica
 • • knjiga popisa (maloprodaje, veleprodaje)
 • • dnevni utržak prodavaonica
 • • zapisnik o izmjeni cijena
 • • inventure (viškovi, manjkovi)
 • • knjiženja svih promjena vezano za zalihe
 • • pripadajuće temeljnice

Vođenje dugotrajne imovine

 

 • • ulaz
 • • izlaz (rashodovanje, prodaja)
 • • revalorizacija
 • • obračun amortizacije

Ažurno i točno vodimo sve poslovne knjige za obrt i samostalne djelatnosti.

Izrađujemo potrebne statističke mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje, za potrebe Državnog zavoda za statistiku, kao i financijska izvješća koja se predaju u FINU, prema Zakonu o Registru godišnjih financijskih izvještaja.

Radimo konačan obračun poreza na dobit, odnosno Prijavu poreza na dobit,
te Porezne prijave na dohodak.

Radimo i sve ostale poslove prema zahtjevu korisnika naših usluga.   

project details
Client : Kapital konto
Date :
Tags :