[HPB]

 

HPB | Rotonda centar

Tel: +385 0800 472 472, 072 472 472, 01 4890 365

E-mail: hpb@hpb.hr

Web: www.hpb.hr

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo osnovana je u listopadu 1991. godine kao univerzalna bankarska organizacija za obavljanje svih bankarskih poslova u zemlji i inozemstvu. Hrvatska pošta i telekomunikacije oslovale su Banku te sve do početka 2001. godine bile su većinski vlasnik. Od 2001. godine Republika Hrvatska putem fondova i društava u njenom vlasništvu postala je većinski vlasnik dionica Banke.
Danas je HPB najveća banka u domaćem vlasništvu i jedna od dvije banke u vlasništvu države. Aktiva HPB-a 30. lipnja 2014. godine premašila je 19 milijardi kuna što Banku svrstava na 7. mjesto na rang listi banaka. Tržišni udjel Banke mjeren aktivom iznosi 4,9 posto.
Tržišno pozicionirana i konkurentski profilirana, Hrvatska poštanska banka omogućuje kvalitetan i cjelovit financijski servis građanima, državnoj upravi te hrvatskim gospodarstvenicima, osobito segmentu malog i srednjeg poduzetništva.
Hrvatska poštanska banka je 100-postotni vlasnik društava HPB Invest d.o.o., HPB Nekretnine d.o.o i HPB Stambena štedionica d.d. koji zajedno čine HPB Grupu.

project details
Client : HPB
Date :
Tags :
  • financijska tržišta
  • građanstvo
  • poslovni subjekti
  • hpb mreža